Home Khoa Nấu Ăn Lịch học Lớp Cao đẳng Nấu ăn (CĐ CBMA 19-01)

Lịch học Lớp Cao đẳng Nấu ăn (CĐ CBMA 19-01)

10
9,297

Lịch học lớp Cao đẳng Nấu Ăn chính quy Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội Khóa 2019 – 2022.

— Đúng 9h00 sáng ngày 17/8/2019 sinh viên tập trung lại Phòng 105 tòa nhà Viespa để làm thủ tục nhận lớp, nhận lịch học và học quy chế.

Lịch Học Tuần từ  19 – 23/8/2019: Sáng 19, 23/8 học môn Tiếng Anh Cơ Bản . Sáng 20, 21, 22/8 học môn Kỹ Năng Giao Tiếp.

Lịch Học Tuần từ  26 – 31/8/2019: Sáng 26, 30/8 học môn Tiếng Anh Cơ Bản . Sáng 27,28,29/8 học môn Kỹ Năng Giao Tiếp.

Lịch Học Tuần từ 03– 07/9/2019: Sáng 03, 05/9 học môn Kỹ Thuật Cắt Tỉa. Sáng 04/9 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Sáng 06/9 học môn Pháp Luật Đại Cương.

Lịch Học Tuần từ 09– 14/9/2019: Sáng 09, 13/9 học môn Pháp Luật Đại Cương. Sáng 10, 11, 12/9 học môn Tiếng Anh Cơ Bản

Lịch Học Tuần từ 16– 21/9/2019: Sáng 16, 20/9 học môn Pháp Luật Đại Cương. Sáng 17, 19 học môn Kỹ Thuật Cắt Tỉa. Sáng 18/9 học môn Tiếng Anh Cơ Bản.

Lịch Học Tuần từ 23– 28/9/2019: Sáng 23/9 học môn Pháp Luật Đại Cương. Sáng 24, 26 học môn Kỹ Thuật Cắt Tỉa. Sáng 25/9 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Sáng 27/9 thi môn Kỹ Năng Giao Tiếp (lần 1) – Thời gian: 8h

Lịch Học Tuần từ 30– 4/10/2019: Sáng 30/9 thi môn Pháp Luật Đại Cương (lần 1). Sáng 01, 03/10 học môn Kỹ Thuật Cắt Tỉa. Sáng 02/10 học môn Tiếng Anh Giao Tiếp.  Sáng 4/10 thi môn Kỹ Năng Giao Tiếp (lần 2) – Thời gian: 8h

Lịch Học Tuần từ 07/10– 11/10/2019: Sáng 07/10 học môn Kỹ Thuật Cắt Tỉa (buổi cuối). Sáng 08/10 học môn Chính Trị. Sáng 9/10 học môn Tiếng Anh Giao Tiếp.  Sáng 10/10 được Nghỉ. Sáng 11/10 thi Tiếng Anh Cơ Bản (lần 1 => Ca 1: 8h00 – Ca 2: 9h30)

Lịch Học Tuần từ 14/10– 18/10/2019: Sáng 14/10 thi môn Pháp Luật Đại Cương (lần 2 – TG: 8h00). Sáng 15 & 17/10 học môn Chính Trị. Sáng 16/10 học môn Tiếng Anh Giao Tiếp. Sáng 18/10 thi Tiếng Anh Cơ Bản (lần 2 – TG: 8h00)

Lịch Học Tuần từ 21/10– 25/10/2019: Sáng 21 & 23/10 học môn Tiếng Anh Giao Tiếp. Sáng 22 & 24/10 học môn Chính Trị. Sáng 25/10 thi môn Kỹ Thuật Cắt Tỉa ( lần 1) – cả lớp thi một ca từ: 8h00.

Lịch Học Tuần từ 28/10– 1/11/2019: Sáng 28 & 30/10 học môn Tiếng Anh Giao Tiếp. Sáng 29 & 31/10 học môn Chính Trị. Sáng 01/11 thi lại môn Kỹ Thuật Cắt Tỉa ( lần 2 – 8h00).

Lịch Học Tuần từ 4/11– 8/11/2019: Sáng 04, 06/11 học môn Tin Học Cơ Bản. Sáng 05 & 07/11 học môn Chính Trị. Sáng 8/11 – Nghỉ.

Lịch Học Tuần từ 11/11– 15/11/2019: Sáng 11, 15/11 học môn Tin Học Cơ Bản. Sáng 12, 13/11 học môn Tiếng Anh Giao Tiếp. Sáng 14/11 – Nghỉ.

Lịch Học Tuần từ 18/11– 22/11/2019: Sáng 18, 22/11 học môn Tin Học Cơ Bản. Sáng 19/11 học môn Giáo Dục Thể Chất. Sáng 21/11 – thi môn Chính Trị (lần 1 – TG: ca 1 từ 8h00 & ca 2 từ 9h30)

Lịch Học Tuần từ 25/11– 29/11/2019: Sáng 25/11 thi môn Tiếng Anh Giao Tiếp (lần 1 – TG: ca 1 từ 8h00 & ca 2 từ 9h30). Sáng 26/11 học môn Giáo Dục Thể Chất. Sáng 27/11 thi môn Chính Trị (lần 2 – TG: 8h00). Sáng 28, 29/11 học môn Tin Học Cơ Bản.

Lịch Học Tuần từ 02/12 – 06/12/2019: Sáng 02/12 học môn Tin Học Cơ Bản. Sáng 03/12 học môn Giáo Dục Thể Chất. Sáng 04, 05/12 học Tiếng Anh Chuyên Ngành 1. Sáng 06/12 thi môn Tiếng Anh Giao Tiếp (lần 2 – TG: 8h00)

Lịch Học Tuần từ 09/12 – 13/12/2019: Sáng 09, 11/12 học Tiếng Anh Chuyên Ngành 1. Sáng 10/12 học môn Giáo Dục Thể Chất. Sáng 13/12 thi môn Tin Học Cơ Bản (lần 1 – TG: ca 1 từ 8h00 & ca 2 từ 9h30)

Lịch Học Tuần từ 16/12 – 20/12/2019: Sáng 16 & 19/12 học Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 (buổi cuối). Sáng 17 & 20/12 học môn Giáo Dục Thể Chất (buổi cuối). Sáng 18/12 thi môn Tin Học Cơ Bản (lần 2 – TG: 8h00)

Lịch Học Tuần từ 23/12 – 27/12/2019: Sáng 24/12 thi môn Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 (lần 1 – TG: ca 1 từ 8h00 & ca 2 từ 9h30) Sáng 26/12 thi môn  Giáo Dục Thể Chất (lần 2 – TG: 10h00). Sáng 27/12 thi môn Tiếng Anh Chuyên Ngành 1 (lần 2 – TG: 8h00).

Lịch Học Tuần từ 30/12/2019– 3/1/2020: Sáng 30 & 31/12/2019 học môn Tổng Quan Du Lịch. Sáng 3/1/2020 học môn Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ. Sáng 1 & 2/2020 – nghỉ Tết dương lịch.

– Lịch Học Năm 2020 tuần từ 06/01 => 11/1/2020: Sáng 06 & 07/01/2020 học môn Tổng Quan Du Lịch. Sáng 08 & 09/01/2020 học môn Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ.

*  THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT CANH TÝ 2020: Sinh viên bắt đầu nghỉ từ ngày 11/1/2020 đến 9/02/2020( Từ 10/2 -> 29/2 nghỉ phòng dịch COVID-19)

– Lịch học tuần từ 02/03 => 07/03/2020: Sáng 02 & 03/03/2020 học môn Tổng Quan Du Lịch. 

LỊCH HỌC ONLINE TUẦN TỪ 27/4 => 1/5/2020:  8h00 sáng 28/4(thứ 3) & 14h00 chiều 29/4(thứ 4) học môn Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ. 30/4 & 1/5 nghỉ Lễ.

LỊCH HỌC ONLINE TUẦN TỪ 04/5 => 09/5/2020:  8h00 sáng 05, 07 & 08 học môn Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ.

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 11/5 -> 16/5/2020:  Sáng 11, 13/5 học môn Tin Ứng Dụng. Sáng 12/5 học môn Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ(buổi cuối). Sáng 14/5 học môn Tiếng Anh CN 2.

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 18/5 -> 22/5/2020:  Sáng 18, 20/5 học môn Tin Ứng Dụng. Sáng 19, 22/5 học môn Tiếng Anh CN 2.

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 25/5 -> 29/5/2020:  Sáng 25, 27/5 học môn Tin Ứng Dụng. Sáng 26, 29/5 học môn Tiếng Anh CN 2.

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 01/06 -> 06/06/2020:  Sáng 01, 03/6 học môn Tin Ứng Dụng. Sáng 02, 05/6 học môn Tiếng Anh CN 2. Chiều 04/6 học Thực Hành CBMA 1 (Ca 1: “13h30 -> 15h00” – Ca 2: “15h00 – 17h00”)

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 08/06 -> 12/06/2020:  Sáng 08/6 học môn Tin Ứng Dụng (buổi cuối). Sáng 09, 12/6 học môn Tiếng Anh CN 2. Chiều 11/6 học Thực Hành CBMA 1 (Ca 1: “13h30 -> 15h00” – Ca 2: “15h00 – 17h00”)

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 15/06 -> 19/06/2020:  Sáng các ngày 15-> 19/6 lớp nghỉ ôn thi. Chiều 18/6 học Thực Hành CBMA 1 (Ca 1: “13h30 -> 15h00” – Ca 2: “15h00 – 17h00”)

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 22/06 -> 26/06/2020: 8h00 – Sáng 25/6 thi môn Tiếng Anh CN2; 9h45 thi môn Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ. 8h00 sáng 26/6 thi môn Tin Học Ứng Dụng; 9h45 thi môn Tổng Quan Du Lịch.

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 13/7 -> 17/7/2020: Chiều 13, 15, 17/7 học Thực Hành CBMA 1 (nhóm 1). Chiều 14, 16/7 học Thực Hành CBMA 1 (nhóm 2). “Lưu ý: Lịch học từ 13h30 đến 17h, do đó sinh viên được xếp thuộc nhóm nào thì xem đúng lịch thực hành nhóm đó)

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 20/7 -> 24/7/2020: Chiều 20, 22, 24/7 học Thực Hành CBMA 1 (nhóm 2). Chiều 21, 23/7 học Thực Hành CBMA 1 (nhóm 1). “Lưu ý: Lịch học từ 13h30 đến 17h, tuần này đổi ca – nhóm 2 học T2, T4, T6 & nhóm 1 học T3, T5”

Thời gian học Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30. ( Tại phòng 305, tầng 3 toà nhà B).

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường update theo tuần, sinh viên cần thường xuyên vào website để theo dõi lịch học. Những thay đổi đột xuất trong lịch học nhà trường sẽ post trên nhóm FaceBook của trường tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/caodanghungvuong/

Xem thêm bài viết liên quan

Đọc thêm bài viết

Cao Đẳng Hùng Vương Sẵn Sàng Phương Án Tuyển Sinh Chống Dịch

Những ngày gần đây khi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đến gần thì cũng là lúc đại dịch Co…