Home Khoa Nấu Ăn Lịch học Lớp Cao đẳng Nấu ăn (CĐ CBMA 19-01)

Lịch học Lớp Cao đẳng Nấu ăn (CĐ CBMA 19-01)

8
3,845

Lịch học lớp Cao đẳng Nấu Ăn chính quy Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội Khóa 2019 – 2022.

— Đúng 9h00 sáng ngày 17/8/2019 sinh viên tập trung lại Phòng 105 tòa nhà Viespa để làm thủ tục nhận lớp, nhận lịch học và học quy chế.

Lịch Học Tuần từ  19 – 23/8/2019: Sáng 19, 23/8 học môn Tiếng Anh Cơ Bản . Sáng 20, 21, 22/8 học môn Kỹ Năng Giao Tiếp.

Lịch Học Tuần từ  26 – 31/8/2019: Sáng 26, 30/8 học môn Tiếng Anh Cơ Bản . Sáng 27,28,29/8 học môn Kỹ Năng Giao Tiếp.

Lịch Học Tuần từ 03– 07/9/2019: Sáng 03, 05/9 học môn Kỹ Thuật Cắt Tỉa. Sáng 04/9 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Sáng 06/9 học môn Pháp Luật Đại Cương.

Lịch Học Tuần từ 09– 14/9/2019: Sáng 09, 13/9 học môn Pháp Luật Đại Cương. Sáng 10, 11, 12/9 học môn Tiếng Anh Cơ Bản

Lịch Học Tuần từ 16– 21/9/2019: Sáng 16, 20/9 học môn Pháp Luật Đại Cương. Sáng 17, 19 học môn Kỹ Thuật Cắt Tỉa. Sáng 18/9 học môn Tiếng Anh Cơ Bản.

Lịch Học Tuần từ 23– 28/9/2019: Sáng 23/9 học môn Pháp Luật Đại Cương. Sáng 24, 26 học môn Kỹ Thuật Cắt Tỉa. Sáng 25/9 học môn Tiếng Anh Cơ Bản. Sáng 27/9 thi môn Kỹ Năng Giao Tiếp (lần 1) – Thời gian: 8h

Lịch Học Tuần từ 30– 4/10/2019: Sáng 30/9 thi môn Pháp Luật Đại Cương (lần 1). Sáng 01, 03/10 học môn Kỹ Thuật Cắt Tỉa. Sáng 02/10 học môn Tiếng Anh Giao Tiếp.  Sáng 4/10 thi môn Kỹ Năng Giao Tiếp (lần 2) – Thời gian: 8h

Lịch Học Tuần từ 07/10– 11/10/2019: Sáng 07/10 học môn Kỹ Thuật Cắt Tỉa (buổi cuối). Sáng 08/10 học môn Chính Trị. Sáng 9/10 học môn Tiếng Anh Giao Tiếp.  Sáng 10/10 được Nghỉ. Sáng 11/10 thi Tiếng Anh Cơ Bản (lần 1 => Ca 1: 8h00 – Ca 2: 9h30)

Lịch Học Tuần từ 14/10– 18/10/2019: Sáng 14/10 thi môn Pháp Luật Đại Cương (lần 2 – TG: 8h00). Sáng 15 & 17/10 học môn Chính Trị. Sáng 16/10 học môn Tiếng Anh Giao Tiếp. Sáng 18/10 thi Tiếng Anh Cơ Bản (lần 2 – TG: 8h00)

Lịch Học Tuần từ 21/10– 25/10/2019: Sáng 21 & 23/10 học môn Tiếng Anh Giao Tiếp. Sáng 22 & 24/10 học môn Chính Trị. Sáng 25/10 thi môn Kỹ Thuật Cắt Tỉa ( lần 1) – cả lớp thi một ca từ: 8h00.

Lịch Học Tuần từ 28/10– 1/11/2019: Sáng 28 & 30/10 học môn Tiếng Anh Giao Tiếp. Sáng 29 & 31/10 học môn Chính Trị. Sáng 01/11 thi lại môn Kỹ Thuật Cắt Tỉa ( lần 2 – 8h00).

Lịch Học Tuần từ 4/11– 8/11/2019: Sáng 04, 06/11 học môn Tin Học Cơ Bản. Sáng 05 & 07/11 học môn Chính Trị. Sáng 8/11 – Nghỉ.

Lịch Học Tuần từ 11/11– 15/11/2019: Sáng 11, 15/11 học môn Tin Học Cơ Bản. Sáng 12, 13/11 học môn Tiếng Anh Giao Tiếp. Sáng 14/11 – Nghỉ.

Lịch Học Tuần từ 18/11– 22/11/2019: Sáng 18, 22/11 học môn Tin Học Cơ Bản. Sáng 19/11 học môn Giáo Dục Thể Chất. Sáng 21/11 – thi môn Chính Trị (lần 1 – TG: ca 1 từ 8h00 & ca 2 từ 9h30)

Thời gian học Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30. ( Tại phòng 301, tầng 3 toà nhà Viespa).

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường update theo tuần, sinh viên cần thường xuyên vào website để theo dõi lịch học. Những thay đổi đột xuất trong lịch học nhà trường sẽ post trên nhóm FaceBook của trường tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/caodanghungvuong/

Xem thêm bài viết liên quan

Đọc thêm bài viết

Lịch học Lớp Cao đẳng Quản trị Khách sạn – Nhà hàng (CĐ QTKS 19-01)

Lịch học lớp Cao đẳng QTKS chính quy Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội Khóa 2019 – 2022. &…