Home Khoa Quản Trị Khách Sạn Lịch học Lớp Cao đẳng Quản trị Khách sạn – Nhà hàng (CĐ QTKS 19-01)

Lịch học Lớp Cao đẳng Quản trị Khách sạn – Nhà hàng (CĐ QTKS 19-01)

3
2,699

Lịch học lớp Cao đẳng QTKS chính quy Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội Khóa 2019 – 2022.

— Đúng 9h00 sáng ngày 17/8/2019 sinh viên tập trung lại Phòng 105 tòa nhà Viespa để làm thủ tục nhận lớp, nhận lịch học và học quy chế.

Lịch Học Tuần từ  19 – 23/8/2019: Sáng 19, 23/8 học môn Tiếng Anh Cơ Bản . Sáng 20, 21, 22/8 học môn Kỹ Năng Giao Tiếp.

– Lịch Học Tuần từ  26 – 31/8/2019: Sáng 26, 30/8 học môn Tiếng Anh Cơ Bản . Sáng 27,28,29/8 học môn Kỹ Năng Giao Tiếp.

– Lịch Học Tuần từ 03– 07/9/2019: Chiều 03, 04, 06/9 học môn Tiếng Anh Buồng Phòng. Chiều 05/9 học môn Kinh Tế Vi Mô.

– Lịch Học Tuần từ 09– 14/9/2019: Chiều 09, 12/9 học môn Kinh Tế Vi Mô. Chiều 10, 11/9 học môn Tiếng Anh Buồng Phòng. Chiều 13/9 thi môn Kỹ Năng Giao Tiếp (lần 1) – Thời gian: 15h –  Phòng 103 nhà A.

– Lịch Học Tuần từ 16– 21/9/2019: Chiều 16, 19/9 học môn Kinh Tế Vi Mô. Chiều 17, 18/9 học môn Tiếng Anh Buồng Phòng. Chiều 20/9 thi môn Kỹ Năng Giao Tiếp (lần 2) – Thời gian: 13h30 –  Phòng 103 nhà A.

– Lịch Học Tuần từ 23– 28/9/2019: Chiều 23/9 học môn Kinh Tế Vi Mô. Chiều 24/9 học môn Tiếng Anh Buồng Phòng. Chiều 25, 27 – Nghỉ ôn thi. Chiều 26/9 thi Kinh Tế Vi Mô (lần 1) – Thời gian: 13h30 – phòng 305 nhà B.

– Lịch Học Tuần từ 30/9– 4/10/2019: Chiều 30/9; 3/10 học môn Marketing Du Lịch. Chiều 01, 04/10 học môn Quan Hệ Và Chăm Sóc Khách Hàng. Chiều 02/10 thi Tiếng Anh Buồng Phòng(lần 1) – Thời gian:14h00.

– Lịch Học Tuần từ 7/10– 11/10/2019: Chiều 07, 10 học môn Marketing Du Lịch. Chiều 08, 11/10 học môn Quan Hệ Và Chăm Sóc Khách Hàng. Chiều 09/10 thi Kinh Tế Vi Mô (lần 2) – 14h00.

– Lịch Học Tuần từ 14/10– 18/10/2019: Chiều 14, 17 học môn Marketing Du Lịch. Chiều 15, 18/10 học môn Quan Hệ Và Chăm Sóc Khách Hàng.

– Lịch Học Tuần từ 21/10– 25/10/2019: Chiều 21, 24 học môn Marketing Du Lịch. Chiều 22, 25/10 học môn Quan Hệ Và Chăm Sóc Khách Hàng.

– Lịch Học Tuần từ 28/10– 1/11/2019: Chiều 28/10 học môn Marketing Du Lịch (buổi cuối). Chiều 29/10 học môn Quan Hệ Và Chăm Sóc Khách Hàng (buổi cuối). Chiều 31/10 & 1/11 học môn Kế Toán Du Lịch – Khách Sạn.

– Lịch Học Tuần từ 04/10– 08/11/2019: Chiều 04, 06/11 học môn Nghiệp Vụ Thanh Toán. Chiều 5/11 thi môn Quan Hệ Và Chăm Sóc Khách Hàng (lần 1 -TG:14h00). Chiều 07, 08/11 học môn Kế Toán Du Lịch – Khách Sạn.

– Lịch Học Tuần từ 11/11 – 15/11/2019: Chiều 11, 13/11 học môn Nghiệp Vụ Thanh Toán. Chiều 12/11 thi môn Marketing Du Lịch (lần 1 – TG:14h00). Chiều 14, 15/11 học môn Kế Toán Du Lịch – Khách Sạn.

– Lịch Học Tuần từ 18/11 – 22/11/2019: Chiều 18, 19/11 học môn Nghiệp Vụ Thanh Toán. Chiều 21, 22/11 học môn Kế Toán Du Lịch – Khách Sạn.

– Lịch Học Tuần từ 25 -> 29/11/2019: Chiều 25/11 thi môn Nghiệp Vụ Thanh Toán ( Lần 1 – TG: 14h00). Chiều 26 & 29/11 học môn Quản Trị Nhân Lực. Chiều 27/11 thi môn Maketing Du Lịch  và Quan hệ và CSKH (Lần 2 – TG:14h00). Chiều 28/11 học môn Kế Toán Du Lịch – Khách Sạn (buổi cuối).

– Lịch Học Tuần từ 02/12 – 06/12/2019: Chiều 03, 06/12 học môn Quản Trị Nhân Lực. Chiều 05/12 học môn An Ninh An Toàn Trong Khách Sạn.

– Lịch Học Tuần từ 09/12 – 13/12/2019: Chiều 9/12 thi môn Kế Toán Du Lịch KS ( Lần 1 – TG: 14h00). Chiều 10, 13/12 học môn Quản Trị Nhân Lực. Chiều 11, 12/12 học môn An Ninh An Toàn Trong Khách Sạn.

– Lịch Học Tuần từ 16/12 – 20/12/2019: Chiều 16/12 thi môn Kế Toán Du Lịch KS ( Lần 2 – TG: 14h00). Chiều 17 & 20/12 học môn Quản Trị Nhân Lực. Chiều 18 &19/12 học môn An Ninh An Toàn Trong Khách Sạn.

– Lịch Học Tuần từ 23/12 – 27/12/2019: Chiều 24/12 học môn Quản Trị Nhân Lực (buổi cuối). Chiều 25/12 học môn An Ninh An Toàn Trong Khách Sạn (buổi cuối). Chiều 26/12 thi môn Quản Trị Nhân Lực (Lần 1 -TG: 14h00). Chiều 27/12 thi môn An Ninh An Toàn Trong Khách Sạn (Lần 1 -TG: 14h00).

– Lịch Học Tuần từ 30/12/2019 – 3/1/2020: Chiều 30/12 & 3/1/2020 học môn Tiếng Anh CN – Quy Tắc Ứng Xử. Chiều 31/12 học môn Nghiệp Vụ Nhà Hàng. Ngày 1 & 2/1/2020 nghỉ Tết dương lịch.

– Lịch Học Năm 2020 tuần từ 06/01 => 11/1/2020: Chiều 06 & 10/01/2020 học môn Tiếng Anh CN – Quy Tắc Ứng Xử. Chiều 08 & 09/01/2020 học môn Nghiệp Vụ Nhà Hàng.

*  THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT CANH TÝ 2020: Sinh viên bắt đầu nghỉ từ ngày 11/1/2020 đến 9/02/2020( Từ 10/2 -> 29/2 nghỉ phòng dịch COVID-19)

– Lịch học tuần từ 02/03 => 07/03/2020:Chiều 02 & 06/03/2020 học môn Tiếng Anh CN – Quy Tắc Ứng Xử. Chiều 03 & 04/03/2020 học môn Nghiệp Vụ Nhà Hàng.

LỊCH HỌC ONLINE TUẦN TỪ 27/4 => 1/5/2020:  14h00 chiều 27, 28 & 29/4 học môn Tiếng Anh CN – Quy Tắc Ứng Xử. 30/4 & 1/5 nghỉ Lễ.

LỊCH HỌC ONLINE TUẦN TỪ 04/5 => 9/5/2020:  14h00 chiều 04, 06 & 08/5 học môn Tiếng Anh CN – Quy Tắc Ứng Xử.

LỊCH HỌC  TUẦN TỪ 11/5 => 16/5/2020: Chiều 11, 15/5 học môn Tiếng Anh CN – Quy Tắc Ứng Xử. Chiều 12, 13/5 học môn Nghiệp Vụ Nhà Hàng.

LỊCH HỌC  TUẦN TỪ 18/5 => 23/5/2020: Chiều 18, 22/5 học môn Tiếng Anh CN – Quy Tắc Ứng Xử. Chiều 19, 20/5 học môn Nghiệp Vụ Nhà Hàng.

LỊCH HỌC  TUẦN TỪ 25/5 => 29/5/2020: Chiều 25, 29/5 học môn Tiếng Anh CN – Quy Tắc Ứng Xử. Chiều 26, 27/5 học môn Nghiệp Vụ Nhà Hàng.

LỊCH HỌC  TUẦN TỪ 01/6 => 06/06/2020: Chiều 01, 05/06 học môn Tiếng Anh CN – Quy Tắc Ứng Xử. Chiều 02, 03/06 học môn Nghiệp Vụ Nhà Hàng.

LỊCH HỌC  TUẦN TỪ 08/6 => 12/06/2020: Chiều 08/06 học môn Tiếng Anh CN – Quy Tắc Ứng Xử (buổi cuối). Chiều 09, 10/06 học môn Nghiệp Vụ Nhà Hàng.

LỊCH HỌC  TUẦN TỪ 15/6 => 20/06/2020: Chiều 16, 17/06 học môn Nghiệp Vụ Nhà Hàng. Chiều các ngày 15, 18, 19,  20 nghỉ ôn thi học kỳ.

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 22/06 -> 26/06/2020: 13h30 – Chiều 25/6 thi môn Nghiệp Vụ Nhà Hàng; 13h30Chiều 26/6 thi môn Tiếng ANH CN – QT Ứng Xử.

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 13/7 -> 17/7/2020: Sáng 14, 16, 17/7 học Pha Chế Đồ Uống.

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 20/7 -> 24/7/2020: Sáng 21, 23/7 học Pha Chế Đồ Uống 2. Sáng 24/7 thi Pha Chế Đồ Uống 2.

Thời gian học Buổi Chiều từ 13h30 đến 17h. ( Tại phòng 303, tầng 3 toà nhà B).

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường update theo tuần, sinh viên cần thường xuyên vào website để theo dõi lịch học. Những thay đổi đột xuất trong lịch học nhà trường sẽ post trên nhóm FaceBook của trường tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/caodanghungvuong/

Xem thêm bài viết liên quan

Đọc thêm bài viết

Cao Đẳng Hùng Vương Sẵn Sàng Phương Án Tuyển Sinh Chống Dịch

Những ngày gần đây khi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đến gần thì cũng là lúc đại dịch Co…