Home Thời Khóa Biểu Lịch học Lớp Cao đẳng Quản trị Nhà hàng – Khách sạn (CĐQTKS18-01)

Lịch học Lớp Cao đẳng Quản trị Nhà hàng – Khách sạn (CĐQTKS18-01)

0
1,057

Lịch học lớp Cao đẳng Quản trị Nhà hàng – Khách sạn chính quy Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội Khóa 2018 – 2021.

– 9h00 sáng ngày 18/8/2018 sinh viên tập trung lại Phòng 105 tòa nhà Viespa để làm thủ tục nhận lớp, nhận lịch học và học quy chế.

-Lịch học tuần từ 20/8 – 24/8: Sáng 20, 21, 22, 23, 24/8/2018 học Chính trị.

-Lịch học tuần từ 27/8 – 31/8: Sáng 27, 28, 29, 30, 31/8/2018 học Chính trị.

-Lịch học tuần từ 3/9 – 9/9: Sáng 4,6/9 học Tiếng anh cơ bản. Sáng 5/9 học Pháp luật. Sáng 7/9 học Kỹ năng Giao tiếp.

-Lịch học tuần từ 10/9 – 16/9: Sáng 10/9 học Pháp luật. Sáng 11/9 học Tiếng anh cơ bản. Sáng 14/9 học Kỹ năng Giao tiếp.

-Lịch học tuần từ 17/9 – 23/9: Sáng 17/9 học Pháp luật. Sáng 18, 20/9 học Tiếng anh cơ bản. Sáng 21/9 học Kỹ năng Giao tiếp.

-Lịch học tuần từ 24/9 – 30/9: Sáng 24/9 học Pháp luật. Sáng 25, 27/9 học Tiếng anh cơ bản. Sáng 28/9 học Kỹ năng Giao tiếp.

-Lịch học tuần từ 1/10 – 7/10: Sáng 1/10 học Pháp luật. Sáng 2, 4/10 học Tiếng anh cơ bản. Sáng 5/10 học Kỹ năng Giao tiếp.

-Lịch học tuần từ 8/10 – 14/10: Sáng 8/10 học Pháp luật. Sáng 9,11/10 học Tiếng anh cơ bản. Sáng 12/10 học Kỹ năng Giao tiếp.

-Lịch học tuần từ 15/10 – 21/10: Sáng 15, 19/10 học Tiếng anh Giao tiếp. Sáng 16,18/10 học Tiếng anh cơ bản.

-Lịch học tuần từ 22/10 – 28/10: Sáng 22, 26/10 học Tiếng anh Giao tiếp. Sáng 23,25/10 học Tiếng anh cơ bản.

-Lịch học tuần từ 29/10 – 04/11: Sáng 29/10 và 02/11 học Tiếng anh Giao tiếp. Sáng 31/10 học Giáo dục Thể chất.

-Lịch học tuần từ 05/11 – 11/11: Sáng 5/11 và 09/11 học Tiếng anh Giao tiếp. Sáng 06/11 học Tin cơ bản. Sáng 7/11 học Giáo dục Thể chất.

-Lịch học tuần từ 12/11 – 18/11: Sáng 12/11 và 16/11 học Tiếng anh Giao tiếp. Sáng 13/11 học Tin cơ bản. Sáng 14/11 học Giáo dục Thể chất.

-Lịch học tuần từ 19/11 – 25/11: Sáng 19/11 và 23/11 học Tiếng anh Giao tiếp. Sáng 20/11 học Tin cơ bản. Sáng 21/11 học Giáo dục Thể chất. Sáng 22/11 Thi Kỹ năng Giao tiếp (Lần 1) thời gian vào phòng thi 9h30′.

-Lịch học tuần từ 26/11 – 02/12: Sáng 26/11 và 30/11 học Tiếng anh Giao tiếp. Sáng 28/11 học Giáo dục Thể chất.

-Lịch học tuần từ 3/12 – 09/12: Sáng 03/12 học Tiếng anh Giao tiếp. Sáng 04/12 học Tin cơ bản. Sáng 05/12 Thi Giáo dục Thể chất (lần 1). Sáng 06/12 Thi Chính trị (Lần 1) thời gian vào phòng thi 9h30′Sáng 07/12 Thi Pháp Luật (Lần 1) thời gian vào phòng thi 9h30′

-Lịch học tuần từ 10/12 – 16/12:  Sáng 11/12 học Tin cơ bản. Sáng 12/12 Thi Kỹ năng Giao tiếp (lần 2) thời gian vào phòng thi 8h30′. Sáng 14/12 Tiếng anh CB (Lần 1) thời gian vào phòng thi 9h30′

-Lịch học tuần từ 17/12 – 23/12: Sáng 18/12 Tin CB (Lần 1) thời gian vào phòng thi 9h30′Sáng 19/12 Tiếng Anh Giao Tiếp (Lần 1) thời gian vào phòng thi 9h30′. Sáng 20/12 Thi Chính trị (lần 2) thời gian vào phòng thi 8h30′. Sáng 21/12 Thi Pháp Luật (lần 2) thời gian vào phòng thi 8h30′. 

-Lịch học tuần từ 24/12 – 30/12: Sáng 24/12 Thi Tiếng anh CB (lần 2) thời gian vào phòng thi 8h30′. Sáng 26/12 Thi Tin CB (lần 2) thời gian vào phòng thi 8h00′. Sáng 26/12 Thi Tiếng anh Giao Tiếp (lần 2) thời gian vào phòng thi 9h30′. 

-Lịch học tuần từ 02/01 – 06/01: Sáng 02/01 học Quản trị học. Sáng 03/01 học Thống kê kinh doanh. Sáng 04/01 học Quản lý chất lượng dịch vụ. (Học tại phòng 301 nhà E)

-Lịch học tuần từ 07/01 – 11/01: Sáng 07/01 học Quản Trị Học. Sáng 08/01 học Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ. Sáng 09/01 học Quản Trị Học. Sáng 10/01 học Thống Kê Kinh Doanh. Sáng 11/01 học Quản Trị Học (Học tại phòng 301 nhà E)

-Lịch học tuần từ 14/01 – 18/01: Sáng 14/01 học Quản Trị Học. Sáng 15/01 học Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ. Sáng 16/01 học Quản Trị Học. Sáng 17/01 học Thống Kê Kinh Doanh. Sáng 18/01 học Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ

-Lịch học tuần từ 21/01 – 27/01: Sáng 22 và 25/01 học Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ. Sáng 24/01 học Thống Kê Kinh Doanh.

-Lịch tập trung sau nghỉ tết nguyên đán: Đúng 14h00 chiều 24/2/2019 sinh viên có mặt tại 220 Đường Láng để làm thủ tục tập trung đầu năm và nhận lịch học mới.

Thời gian học Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30. Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00.

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường update theo tuần, sinh viên cần thường xuyên vào website để theo dõi lịch học. Những thay đổi đột xuất trong lịch học nhà trường sẽ post trên nhóm FaceBook của trường tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/caodanghungvuong/

 

Xem thêm bài viết liên quan

Đọc thêm bài viết

Lễ Ký Hợp Tác Bao Tiêu Đầu Ra Ngành Nấu Ăn Với Công ty HASECA

Sáng ngày 15/1/2019 đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực n…