Home Khoa Thú y Lịch học Lớp Cao đẳng Thú y (CĐTY 19-01)

Lịch học Lớp Cao đẳng Thú y (CĐTY 19-01)

0
2,892

Lịch học lớp Cao đẳng Thú y chính quy Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội Khóa 2019 – 2022.

— Đúng 9h00 sáng ngày 17/8/2019 sinh viên tập trung lại Phòng 105 tòa nhà Viespa để làm thủ tục nhận lớp, nhận lịch học và học quy chế.

Lịch Học Tuần từ  19 – 23/8/2019: Sáng 19, 23/8 học môn Tiếng Anh Cơ Bản . Sáng 20, 21, 22/8 học môn Kỹ Năng Giao Tiếp.

– Lịch Học Tuần từ  26 – 31/8/2019: Sáng 26, 30/8 học môn Tiếng Anh Cơ Bản . Sáng 27,28,29/8 học môn Kỹ Năng Giao Tiếp.

– Lịch Học Tuần từ  03 – 07/9/2019: Chiều 03, 04/9 học môn Vệ Sinh Thú Y. Chiều 05, 06/9 học môn Vi Sinh Vật Thú Y.

– Lịch Học Tuần từ  09 – 14/9/2019: Chiều 09, 10/9 học môn Vi Sinh Vật Thú Y. Chiều 11, 12/9 học môn Vệ Sinh Thú Y. Chiều 13/9 thi môn Kỹ Năng Giao Tiếp (lần 1) – Thời gian: 15h – Phòng 103 nhà A.

– Lịch Học Tuần từ  16 – 21/9/2019: Chiều  17,19/9 học môn Luật Thú Y. Chiều 16, 18/9 học môn Vệ Sinh Thú Y.  Chiều 20/9 thi môn Kỹ Năng Giao Tiếp (lần 2) – Thời gian: 13h30 – Phòng 103 nhà A.

– Lịch Học Tuần từ  23 – 28/9/2019:  Chiều 23, 25/9 – Nghỉ ôn thi. Chiều  24, 26/9 học môn Luật Thú YChiều 27/9 thi môn Vệ Sinh Thú Y (lần 1).

– Lịch Học Tuần từ  30/9 – 04/10/2019:  Chiều 30/9 học môn Quản Trị Kinh Doanh. Chiều  01, 03/10 học môn Luật Thú Y. Chiều 04/10 thi môn Vệ Sinh Thú Y (lần 2) – Thời gian 14h00.

– Lịch Học Tuần từ  07/10 – 11/10/2019:  Chiều 07, 11/10 học môn Quản Trị Kinh Doanh. Chiều  08, 10/10 học môn Dược Lý Thú Y.

– Lịch Học Tuần từ  14/10 – 18/10/2019:  Chiều 14, 17/10 học môn Quản Trị Kinh Doanh. Chiều  15, 18/10 học môn Dược Lý Thú Y. Chiều 16/10 thi môn Luật Thú Y (lần 1) – Thời gian 14h00.

– Lịch Học Tuần từ  21/10 – 25/10/2019:  Chiều 21, 25/10 học môn Quản Trị Kinh Doanh. Chiều  22, 24/10 học môn Dược Lý Thú Y. Chiều 23/10 thi môn Luật Thú Y (lần 2) – Thời gian 14h00.

– Lịch Học Tuần từ  28/10 – 1/11/2019:  Chiều 28/10 & 1/11 học môn Quản Trị Kinh Doanh. Chiều  29, 31/10 học môn Dược Lý Thú Y.

– Lịch Học Tuần từ  4/11 – 8/11/2019:  Chiều 4/11 học môn Quản Trị Kinh Doanh. Chiều  6, 7/11 học môn Dược Lý Thú Y.

– Lịch Học Tuần từ  11/11 – 15/11/2019:  Chiều 11, 13/11 học môn Sinh Hoá Động Vật. Chiều  12, 14/11 học môn Dược Lý Thú Y. Chiều 15/11 thi môn Quản Trị Kinh Doanh (lần 1) – TG: 14h00.

– Lịch Học Tuần từ  18/11 – 22/11/2019:  Chiều 18/11 học môn Sinh Hoá Động Vật. Chiều  19, 21/11 học môn Dược Lý Thú Y.

– Lịch Học Tuần từ  25/11 – 29/11/2019:  Chiều 25 & 27/11 học môn Sinh Hoá Động Vật. Chiều  26 & 28/11 học môn Dược Lý Thú Y.

– Lịch Học Tuần từ  2/12 – 6/12/2019:  Chiều 02 & 04/12 học môn Sinh Hoá Động Vật. Chiều  03 & 05/12 học môn Dược Lý Thú Y.

– Lịch Học Tuần từ  9/12 – 13/12/2019:  Chiều 11/12 học môn Sinh Hoá Động Vật (buổi cuối). Chiều  12/12 học môn Dược Lý Thú Y (buổi cuối).

– Lịch Học Tuần từ  16/12 – 20/12/2019:  Chiều 17/12 thi môn Sinh Hoá Động Vật (lần 1) – Thời gian 14h00.. Chiều  19/12 thi môn Dược Lý Thú Y (lần 1) – Thời gian 14h00.

– Lịch Học Tuần từ  23/12 – 27/12/2019:  Chiều 25/12 thi môn Sinh Hoá Động Vật (lần 2) – Thời gian 14h00 và thi môn Dược Lý Thú Y (lần 2) – Thời gian 15h30.

– Lịch Học Tuần từ  30/12/2019 – 3/1/2020:  Chiều 30 & 31/12/2019 học môn Dinh Dưỡng Và Thức Ăn CN. Chiều  01, 02 & 03/1/2020 nghỉ Tết dương lịch.

– Lịch Học Năm 2020 tuần từ 06/01 => 11/1/2020: Chiều 06 & 09/01/2020 học môn Chẩn Đoán & Điều Trị Học Thú Y. Chiều 07 & 08/01/2020 học môn Dinh Dưỡng Và Thức Ăn CN.

*  THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT CANH TÝ 2020: Sinh viên bắt đầu nghỉ từ ngày 11/1/2020 đến 9/02/2020( Từ 10/2 -> 29/2 nghỉ phòng dịch COVID-19)

– Lịch học tuần từ 02/03 => 07/03/2020: Chiều 02 & 06/3/2020 học môn Chẩn Đoán & Điều Trị Học Thú Y. Chiều 03 & 05/03/2020 học môn Dinh Dưỡng Và Thức Ăn CN.

Thời gian học Buổi Chiều từ 13h30 đến 17h. ( Tại phòng 103, tầng 1 toà nhà A).

Sinh viên lưu ý: Lịch học nhà trường update theo tuần, sinh viên cần thường xuyên vào website để theo dõi lịch học. Những thay đổi đột xuất trong lịch học nhà trường sẽ post trên nhóm FaceBook của trường tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/caodanghungvuong/

Xem thêm bài viết liên quan

Đọc thêm bài viết

Lịch học Lớp Cao đẳng Quản trị Khách sạn – Nhà hàng (CĐ QTKS 19-01)

Lịch học lớp Cao đẳng QTKS chính quy Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội Khóa 2019 – 2022. &…